Footnotes and reference templates

A book
A. Seretny, E. Lipińska: ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Kraków 2005, s. 77.

An article in a joint publication
H. Wiśniewska: Bogactwo/ubóstwo słownika jako przejaw stereotypowego myślenia o sprawności językowej ucznia. W: W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej. Red. H. Synowiec. Katowice 2002, s. 132–141.

A text placed in authors own publication
M. Janion: Nie wiem. W: Eadem: Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji. Warszawa 2001, s. 397.
H. Grynberg: Holocaust w literaturze polskiej. W: Idem: Prawda nieartystyczna. Warszawa 1994, s. 160.

Translated publication
R. Dirven, G. Radden: Kognitywne podstawy języka: język i myśl. Tłum. E. Tabakowska. W: Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Red. E. Tabakowska. Kraków 2001, s. 15–44.

Note to authors: The translator’s name shall be introduced with Tłum. abbreviation only.

An article in a regularly published scientific journal
E. Dutka: Pytania o duszę. Dialog z tradycją literacką na lekcjach języka polskiego w liceum jako przybliżanie współczesności. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. Red. H. Synowiec. T. 23. Katowice 2014, s. 17–34.

An article in a scientific journal
Z.J. Nowak: Problemy twórczości Gustawa Morcinka. „Zaranie Śląskie” 1974, nr 4, s. 231.

A text from a website
Podstawa programowa z komentarzami. T. 2: Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, s. 30. http://men.gov.pl/images/ksztalcenie_kadra/podstawa/2b.pdf [data dostępu: 1.04.2015].

A footnotes following each other referring to the same source
R. Lagercrantz, E. Eriksson: Kiedy ostatnio byłam szczęśliwa. Tłum. M. Dybula. Poznań 2014, s. 30.
Ibidem.

A footnotes that do not follow each other directly, but refer to the same source
A. Kwak: Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa 2005, s. 8–9.
F. Nilsson, M. Nilsson Thore: Prezent dla Cebulki. Tłum. A. Stróżyk. Poznań 2014.
A. Kwak: Rodzina w dobie przemian…, s. 15.

Additional comments
If the author of the cited text uses double first name, just the initials shall be used, e.g. J.A. Kowalski. According to Polish editorial norm, the initials are not be separated with space. This rule applies also to the names written with dash, e.g. H.-G. Gadamer.
If there are more authors, only first four shall be listed, followed by „i in.” abbreviation.

If the cited publication does not contain all the reference information, one should use – depending on current need – „b.r.” abbreviation (lack of date of release); „b.m.” (lack of place of release); „b.a.” (lack of author’s name).

All names listed in references shall be written with expanded character spacing.

Accessibility