List of Authors

No. 29

Helena BALCEREK, mgr — University of Warsaw
Kontakt: helena.grzyb@poczta.fm

Marta Urszula CHYB — University of Opole
Kontakt: marta.chyb@uni.opole.pl

Anna JANUS-SITARZ, prof. dr hab. — Jagiellonian Univeristy
Kontakt: anna.janus-sitarz@uj.edu.pl

Krzysztof KOC, prof. UAM — Adam Mickiewicz University in Poznań
Kontakt: kocyk@amu.edu.pl

Marta KUBAREK, dr
Kontakt: martakubarek1808@gmail.com

Maria KWIATKOWSKA-RATAJCZAK, prof. dr hab. – Adam Mickiewicz University in Poznań
Kontakt: marysiak@amu.edu.pl

Michał ŁUKOWICZ, mgr — University of Silesia in Katowice
Kontakt: michaluko@gmail.com

Maria ŁYNNIK
Kontakt: masha_lynnik@o2.pl

Jolanta NOCOŃ, prof. dr hab. — University of Opole
Kontakt: jolanta.nocon@uni.opole.pl

Marta SZYMAŃSKA, dr hab. prof. UP. — Pedagogical University of Krakow
Kontakt: marta.szymanska@up.krakow.pl

Anna TABISZ, dr  hab.,  —  University of Opole
|Kontakt: atabisz@uni.opole.pl

Krystian WĘGRZYNEK, dr — Silesian Library
Kontakt: krystian.wegrzynek@gmail.com

No. 28

Zofia ADAMCZYKOWA, dr — University of Silesia in Katowice
Kontakt: agatamatuga@wp.pl

Zofia BUDREWICZ, prof. dr hab. — Pedagogical University of Krakow
Kontakt: zofia.budrewicz@up.edu.pl

Renata DAJNOWSKA, mgr — Polish School w Portland, Oregon
Kontakt: beskidy1@gmail.com

Krystyna HESKA­‍‑KWAŚNIEWICZ, prof. dr hab. — University of Silesia in Katowice
Kontakt: canes@o2.pl

Agnieszka KANIA, dr — Jagiellonian Univeristy
Kontakt: agn.kania@uj.edu.pl

Jadwiga KOWALIKOWA, prof. dr hab. — Tarnowie University of Applied Sciences in Tanrnow

Maria KWIATKOWSKA-­‍RATAJCZAK, prof. dr hab. — Adam Mickiewicz University in Poznań
Kontakt: marysiak@amu.edu.pl

Izabela ŁUC, dr hab. prof. UŚ — University of Silesia in Katowice
Kontakt: izabela.luc@us.edu.pl

Helena SYNOWIEC, prof. dr hab. — University of Silesia in Katowice

Maciej SZARGOT, dr hab. prof. UŁ — University of Lodz
Kontakt: maciejszargot@op.pl

Maria WACŁAWEK, dr — University of Ljubljana
Kontakt: waclawek.maria@gmail.com

Wioletta WILCZEK, dr — University of Silesia in Katowice
Kontakt: wiolettawilczek@gmail.com

Marta WOJTYRA, mgr
Kontakt: marta.wojtyra@gmail.com

Małgorzata WÓJCIK­‍‑DUDEK, dr hab. prof. UŚ — University of Silesia in Katowice
Kontakt: malgorzata.wojcik-dudek@us.edu.pl

Maria WTORKOWSKA, dr hab. prof. UL — University of Ljubljana
Kontakt: MariaZofia.Wtorkowska@ff.uni­‍‑lj.si; mwtorkowska@yahoo.com

No. 27

Emilia CZARNOTA, mgr — University of Silesia in Katowice
Kontakt: emiliaczarnota@gmail.com

Mirosław GRZEGÓRZEK, mgr — Pedagogical University of Krakow
Kontakt: mgrzegorzek@polonline.pl

Urszula JĘCZEŃ, dr — Curie-Sklodowska University in Lublin
Kontakt: ujeczen@vp.pl

Bartosz KOPEĆ, mgr — University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Kontakt: kopec.bartosz1@gmail.com

Danuta KRZYŻYK, dr hab. — University of Silesia in Katowice
Kontakt: danuta.krzyzyk@us.edu.pl

Agata KUCHARSKA-­BABULA, dr — University of Rzeszów
Kontakt: agatarz@poczta.onet.pl

Jadwiga MAKSYM­‑KACZMAREK, mgr — University of Silesia in Katowice
Kontakt: jadzia.maksym@gmail.com

Anna MEISER, mgr — Jan Dlugosz University in Czestochowa
Kontakt: anna_meiser@poczta.onet.pl

Marta NADOLNA­-TŁUCZYKONT, dr — University of Silesia in Katowice
Kontakt: nadolna@vp.pl

Magdalena OCHWAT, dr — University of Silesia in Katowice
Kontakt: magdalena.ochwat@us.edu.pl

Małgorzata PACHOWICZ, dr hab. — University of Applied Sciences in Tanrnow
Kontakt: m.pachowicz@op.pl

Magdalena PAPROTNY-­LECH, mgr — University of Silesia in Katowice
Kontakt: mpaprotny@interia.pl

Katarzyna Maria PŁAWECKA, dr — Pedagogical University of Krakow
Kontakt: katarzyna.plawecka@up.krakow.pl

Olga PRZYBYLA, dr — University of Silesia in Katowice
Kontakt: olga180@wp.pl

Kamila ROGOWICZ, mgr — University of Silesia in Katowice
Kontakt: kamila.rogowicz@gmail.com

Sebastian SOWA, mgr — Primary School No. 22 in Sosnowiec
Kontakt: sowinio93@gmail.com

Maria WACŁAWEK, dr — University of Ljubljana
Kontakt: waclawek.maria@gmail.com

Magdalena WIŚNIOWSKA­-KOPEĆ, mgr — University of Rzeszów
Kontakt: magdalena.wisniowska­93@o2.pl

Małgorzata WÓJCIK­‑DUDEK, dr hab. — University of Silesia in Katowice
Kontakt: malgorzata.wojcik‑dudek@us.edu.pl

Accessibility