Reviewers

Krzysztof Biedrzycki, Jagiellonian University in Cracow,
Alicja Jakubowska-Ożóg, University of Rzeszów,
Urszula Kopeć, University of Rzeszów,
Kazimierz Ożóg, University of Rzeszów,
Agnieszka Rypel, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz,
Halina Zgółkowa, Adam Mickiewicz University in Poznań,
Elżbieta Awramiuk, University of Białystok,
Krystyna Gąsiorek, Pedagogical University of Cracow,
Anna Janus-Sitarz, Jagiellonian University in Cracow,
Jolanta Nocoń, University of Opole,
Bogusław Skowronek, Pedagogical University of Cracow,
Małgorzata Karwatowska, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin,
Roman Starz, Jan Kochanowski University in Kielce,
Alicja Ungerhauer-Gołąb, University of Rzeszów,
Zofia Budrewicz, Pedagogical University of Cracow,
Grażyna Tomaszewska, University of Gdańsk,
Jerzy Kaniewski, Adam Mickiewicz University in Poznań,
Elżbieta Kruszyńska, Nicolaus Copernicus University in Toruń,
Marta Szymańska, Pedagogical University of Cracow,
Anna Wileczek, Jan Kochanowski University in Kielce,
Magdalena Marzec-Jóźwicka, The John Paul II Catholic University of Lublin,
Małgorzata Pamuła-Behrens, Pedagogical University of Cracow,
Beata Gromadzka, Adam Mickiewicz University in Poznań,
Iwona Morawska, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin,
Agnieszka Miernik, Jan Kochanowski University in Kielce

Accessibility