Scientific Board

Barbara Bogołębska (Łódź),
Zofia Budrewicz (Cracow),
Katarina Dudová (Nitra),
Elżbieta Grabska-Moyle (London),
Krystyna Heska-Kwaśniewicz (Katowice),
Renáta Hlavatá (Nitra),
Jadwiga Kowalikowa (Cracow),
Elżbieta Kruszyńska (Toruń),
Maria Kwiatkowska-Ratajczak (Poznań),
Jan Miodek (Wrocław),
Barbara Myrdzik (Lublin),
Jana Raclavská (Ostrawa),
Marta Pančíková (Bratislava),
Jerzy Podracki (Warsaw),
Danuta Rytel-Schwarz (Leipzig),
Bogusław Skowronek (Cracow),
Stanislav Štěpáník (Prague),
Zenon Uryga (Cracow),
Bożena Witosz (Katowice),
Maria Wtorkowska (Ljubljana),
Tadeusz Zgółka (Poznań)

Accessibility